W ramach obchodów tygodnia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy uczniowie klasy pierwszej technikum w zawodzie technik ekonomista wykonali plakaty promujące zasady BHP. Prezentujemy niektóre z nich.

 

Back to top