dzień otarty

 

 

 

Dzieä Otwarty 1

16 marca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku odbył się panel dyskusyjny pod hasłem: „Porozmawiajmy o przyszłości naszej młodzieży”. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy, nauczyciele, rodzice, uczniowie naszej szkoły oraz gimnazjaliści, którzy są na etapie wyboru szkoły i kierunku dalszego kształcenia.

Pracodawców reprezentowali przedstawiciele firm współpracujących z naszą szkołą : dyrektor Banku Pekao S. A. pani Halina Olszewska, pani Teresa Muranowicz - starszy ekspert ds. szkoleń i rozwoju Toyota Material Handling Polska, pan Andrzej Staniś  - ISS Arrow Net Biuro Podróży Wakacyjny Świat w Grodzisku Mazowieckim, pan Marek Nadstawny – prezes zarządu Kompania Informatyczna oraz pan Janusz Krzyczkowski - prezes zarządu - IPR – Insights.

Dyskusja dotyczyła obecnej sytuacji na rynku pracy, realizowanych przez naszych uczniów praktyk szkolnych oraz możliwości dalszej współpracy. Technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz technik ekonomista to zawody, które zapewniają absolwentom zatrudnienie oraz dają możliwości dalszego rozwoju. Równie optymistyczne prognozy są związane z nowym zawodem, który zostanie uruchomiony od września 2018r. -  technik spedytor.

Panel dyskusyjny był doskonałą okazją do zacieśnienia dalszej współpracy z pracodawcami, co jest priorytetem kształcenia zawodowego.

 

 

 

Back to top