Drukuj
Kategoria: Z życia szkoły
Odsłony: 1149
Czterech uczniów Naszego Technikum z klas spedycyjnych otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczone jest dla uczniów z pasją i szczególnie uzdolnionych.

Bez wątpienia jest to duży wzrost efektywności i skuteczności nauki w zakresie kształcenia zawodowego dla branży Transportu i Logistyki. Technik Spedytor to zawód, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Nasi stypendyści otrzymają około 5000 zł. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Od dzisiaj trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów i rozpoczęciem pierwszych samodzielnych swoich badań naukowych.