Nasza Szkoła może się poszczycić wysokim wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej, który odzwierciedla poziom wiedzy nabytej przez ucznia w trakcie nauki w danej placówce edukacyjnej. Zestawienie EWD za lata 2017-2019 można obejrzeć poniżej:

Loading...
 

 

 

Nasi uczniowie osiągnęli w tym roku niesamowity sukces!

 

Matury zdane prawie idealnie. Porównajcie zdawalność:

 

 

województwo mazowieckie

kraj

Zespół Szkół Nr 2

im. gen. Józefa Bema w Milanówku

maj 2019 roku

70,1%

70,5%

92,9%

maj, czerwiec, sierpień 2019 roku

82,2%

80,9%

96,4%

 

 

 

Loading...