Nasza Szkoła może się poszczycić wysokim wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej, który odzwierciedla poziom wiedzy nabytej przez ucznia w trakcie nauki w danej placówce edukacyjnej. Zestawienie EWD za lata 2017-2019 można obejrzeć poniżej:

Loading...