Informacja z otwarcia ofert

Komisja w dniu 21.03.2018 roku rozpatrzyła zgłoszoną ofertę na remont elewacji frontowej i ściany szczytowej wschodniej obiektu Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku.

Przedłożona oferta nie została zaakceptowana przez komisję ze względu na przedstawioną cenę.

Back to top