Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

 

Wysokość składki za 12 miesięcy wynosi 40,00 złotych przy podanym poniżej zakresie,

1. Śmierć oraz 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 100% SU, poniżej 100%
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 1% SU, ale dodatkowo

 • w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy (10 000 zł),
 • z powodu nowotworu złośliwego(1 000 zł)
 • w wypadku komunikacyjnym (15 000 zł)
 • na terenie placówki (20 000 zł)
 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego (1 000 zł));
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych;

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 10% kwoty ubezpieczenia;

2.Poważne zachorowanie (1 000,00 zł);

 1. Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku;
 2. Ochrona na terenie całego świata;
 3. Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świąt oraz pobytu na tzw. zielonych szkołach;
 4. Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą;
 5. Świadczenie typu assistance na terenie Polski

    - organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów;

Obowiązek wypełnienia deklaracji o przystąpieniu do ubezpieczenia.

Back to top