W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU S.A.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Uczniowie pełnoletni mogą sami zgłosić się do ubezpieczenia.

 

TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK: 31.10.2020 rok

Ze względu na rygory sanitarne COVID-19

ubezpieczenie może być zawarte tylko on-line aktywne od dnia 31.10.2020 r.

Ubezpieczenie jest w dwóch wariantach i opłaca się je elektronicznie:

Okres ubezpieczenia: 01.10.2020 – 30.09.2021 r.

Ubezpieczenie NNW - Składka 50 zł – z główną sumą ubezpieczenia 20 000 zł

lub

Ubezpieczenie NNW + OC praktykanta - Składka 56 zł – z główną sumą ubezpieczenia NNW 20 000 zł i OC 10000

Poniżej krótki opis uzyskania dostępu do oferty:

DOSTĘP ON-LINE DO OFERTY

 

1.      Wejdź na stronę

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2.      Wpisz numer ID

nqabt  

3.      Wybierz wariant

4.      Opłać składkę

Pomoc w zakresie informacji na temat ubezpieczenia świadczy 

Agencja Ubezpieczeniowa ArrowNet 

ul. Żyrardowska 31/92

05-825 Grodzisk Mazowiecki

siedziba w tym samym lokalu co Wakacje.pl i Warta TU

tel. +48 22 299 45 14