KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ANNA WRONKA - CIEŚLA

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek

14.10 – 14.55

Środa

08.45 – 14.00

Czwartek

08.00 – 09.30

Piątek

08.45 - 09.35,     12.20 -13.15

 

 

PRAKTYKI  SZKOLNE r. szk. 2022/2023

 

 klasa IV tep      26.09 - 21.10.2022 r.

klasa IV ipa      16.01 - 10.02.2022 r.

klasa IV ipa      26.09 - 21.01.2022 r.

klasa  IV top     24.10 - 18.11.2022 r.

     klasa IV tsp      16.01 - 10.02.2023 r.    

 

   klasa III tep, III trp     24.10 - 18.11.2022 r.

   klasa III tip         21.11 - 16.12.2022 r.   

  klasa III tsp        21.11 - 16.12.2022 r.

                                                klasa III top        17.04 - 12.05.2023 r.

 

                                 Wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem praktyk są zobowiązani do dostarczenia kierownikowi praktyk kopii ubezpieczenia od NNW

 

 

listaaa

 

Dokumenty dla praktykantów