Aby otrzymać duplikat dokumentu, należy wypełnić jeden z następujących wniosków:

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty na konto Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema, 05-822 Milanówek, ul. Wójtowska 3: 94 1240 6348 1111 0010 8291 6142

  1. duplikaty świadectw - 26 zł
  2. legitymacji szkolnych - 9 zł