Wstęp

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności będzie miało zastosowanie do nowej strony internetowej szkoły pod tym samym adresem: http://zsbem.pl

- Data publikacji deklaracji na stronie internetowej 17-12-2020 r.

- Data ostatniej aktualizacji 17-12-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      część plików nie jest dostępnych cyfrowo
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne na samej górze po lewej stronie witryny) a w nim:
          podwyższony kontrast
          możliwość powiększenia liter
          tryb nocny
          
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

- administrator strony internetowej: Ewelina Jaworska

- adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wójtowskiej.

- Do wejścia prowadzą: schody od Wójtowskiej z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wejście główne bezpośrednio z poziomu chodnika od strony boiska szkolnego.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

- Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.

- Szkoła posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

- W budynku nie ma  możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.