Na mocy ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) - art. 42 ust. 2f w ZS Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku nauczyciele dysponują dostępnością według harmonogramu zamieszczonego poniżej (dostęp po zalogowaniu do g suite):

Harmonogram dostępności (kliknij)