Zebrania z rodzicami w roku szk. 2021/2022

 

14-09-2021 r.      zebrania klas:

                                                                             klasy I - godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły

                             godz. 17.30 - klasy IV spotkanie z dyrektorem

               19-10-2021 r.      zebrania wszystkich klas

                                                        07-12-2021 r.      dzień otwarty - spotkania z rodzicami 17.00-19.00

               11-01-2022 r.      zebrania wszystkich klas

              22-03-2022 r.      zebrania wszystkich klas

                                                                    24-05-2022 r.      dzień otwarty - spotkania z rodzicami w godz. 17.00-19.00

 

Ferie zimowe:      31.01-11.02.2022 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14-10-2020 r., 04-05-2021 r., 05-05-2021 r., 06-05-2021 r., 4-06-2021 r.