P1001278 2 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

 

A o to nasz nowy Samorząd Uczniowski w składzie:

Beata Rogozińska – przewodniczący szkoły
Kacper Kubacki – zastępca przewodniczącego
Dawid Szperalski – zastępca przewodniczącego
Adrian Wołowski  – skarbnik
Karolina Chacińska – protokolant
Jakub Matyjaszek - media
 
 
 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Założenia na rok szkolny 2023/2024

 • Przygotowywanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Udział w akcjach charytatywnych

Współpraca z:

 • Grono Pedagogiczne         

 

Opiekunowie SU: p. Ewelina Jaworska, p. Marcin Zawadzki             

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023