su 17 18

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

przewodnicząca - Nikola Oleszko z klasy II TE,
zastępcą przewodniczącego - Krystian Matyjaszek - I TE,
Aleksandra Wolny - III TE,
Nadia Skonieczna - II TE,
Kacper Grabowski - II TI,
Natalia Krzywik - II TI.

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

Założenia na rok szkolny 2017/2018

 • Przygotowywanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły oraz środowiska lokalnego;
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

 

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • Współudział w uroczystościach szkolnych
 • Udział w akcjach charytatywnych

Współpraca z:

 • Grono Pedagogiczne         

 

Opiekun SU: p. Ewelina Jaworska                  Pomoc: p. Agnieszka Żyła , p. Katarzyna Reczulska
Rzecznik Praw Ucznia: p. Beata Wojtczak     Przewodnicząca S.U. : Nikola Oleszko

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Back to top