Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku


Dyrektor Szkoły: Katarzyna R eczulska

Wicedyrektor Szkoły: Anna Pańczyk

Wicedyrektor Szkoły: Monika Sobiech

 

przedmiot

nauczyciele

język polski

Wiesława Oziemkiewicz, Anna Pańczyk, Paulina Szymańska,
Magdalena Głażewska, Izabela Walczak

język angielski

Eliza Gradus, Katarzyna R eczulska, Magdalena Zabłocka, Marta Boho-Baran, Barbara Rybczyńska, Sylwia Geneja-Kużawa, Maria Błaszczyk

język rosyjski

Dorota Malkiewicz

język niemiecki

Paulina Rusek, Agata Deredas, Diana Rutkowska-Nowak

język hiszpański

Selma Negrete Sepulveda, Iwona Wójcik-Mikulska

historia

Agnieszka Żyła, Marcin Zawadzki, Beata Piekarska

wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Żyła, Marcin Zawadzki

historia i teraźniejszość

Marcin Zawadzki, Agnieszka Żyła

wiedza o kulturze

Anna Pańczyk

geografia

Aldona Rybkowska, Lidia Iwoła

biologia

Iwona Kubica

chemia

Jan Gołąb

matematyka

Elżbieta Łachnik, Monika Sobiech, Barbara Kopeć, A. Maciej Biniszewski, Edyta Trela-Dziarkowska

fizyka

Anna Krzyczowska, Weronika Wiśniewska, Roman Przygoda

informatyka

Piotr Żebrowski, Andrzej Wiązecki, Edyta Trela-Dziarkowska

edukacja dla bezpieczeństwa

Maciej Kiełtyka

wychowanie fizyczne

Anna Wronka-Cieśla, Daniel Klonowski, Igor Kowalik, Tomasz Chłopaś

podstawy przedsiębiorczości

Beata Stefańska-Wojtczak

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Agnieszka Zegarłowicz, Beata Stefańska-Wojtczak, Beata Kornacka-Cybulska, Kamil Węcławek

przedmioty zawodowe informatyczne

Grzegorz Lichtarski, Paweł Świeczka, Piotr Żebrowski, Robert Wronkowski, Krzysztof Żurek, Arkadiusz Kwapisz

przedmioty zawodowe turystyczne

Iwona Wronkowska, Iwona Tomaszewska

przedmioty zawodowe spedycyjne

Beata Kornacka-Cybulska

przygotowanie do życia w rodzinie

Iwona Kubica

plastyka

Iwona Dłużniewska

bezpieczeństwo i higiena pracy

Kamil Węcławek

religia

Anna Nałęcz-Dzikowska

filozofia

Anna Nałęcz-Dzikowska

kierownik szkolenia praktycznego

Anna Wronka-Cieśla

pedagog-psycholog

Anna Jabłonowska, Marta Petrykowska

biblioteka

Ewelina Jaworska, Beata Piekarska

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Matecka, Katarzyna Jaroszewska