Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku


Dyrektor Szkoły: Agnieszka Zegarłowicz

Wicedyrektor Szkoły: Elżbieta Łachnik

Wicedyrektor Szkoły: Katarzyna Reczulska

 

przedmiot

nauczyciele

język polski

Wiesława Oziemkiewicz, Anna Pańczyk, Paulina Kalinowska,
Agnieszka Krogulec

język angielski

Eliza Gradus, Katarzyna Reczulska, Magdalena Zabłocka, Marta Boho-Baran, Barbara Rybczyńska

język rosyjski

Dorota Malkiewicz

język niemiecki

Aneta Skorupińska

język hiszpański

Katarzyna Buza, Dorota Tatarek

historia

Agnieszka Żyła, Marcin Zawadzki

wiedza o społeczeństwie

Agnieszka Żyła, Małgorzata Skrzypczyk

wiedza o kulturze

Anna Pańczyk

geografia

Aldona Rybkowska, Lidia Iwoła

biologia

Iwona Kubica

chemia

Iwona Dróżdź, Jan Gołąb

matematyka

Elżbieta Łachnik, Monika Sobiech, Irena Więcławska, Jolanta Misiak

fizyka

Anna Krzyczkowska

informatyka

Piotr Żebrowski, Mateusz Kowalczyk

edukacja dla bezpieczeństwa

Maciej Kiełtyka

wychowanie fizyczne

Anna Wronka-Cieśla, Daniel Klonowski, Igor Kowalik, Tomasz Chłopaś

podstawy przedsiębiorczości

Beata Stefańska-Wojtczak

przedmioty zawodowe ekonomiczne

Agnieszka Zegarłowicz, Małgorzata Skrzypczyk, Beata Stefańska-Wojtczak, Beata Kornacka, Kamil Węcławek

przedmioty zawodowe informatyczne

Grzegorz Lichtarski, Paweł Świeczka, Piotr Żebrowski, Robert Wronkowski, Krzysztof Żurek

przedmioty zawodowe turystyczne

Iwona Wronkowska

przedmioty zawodowe spedycyjne

Andrzej Wojciechowski, Damian Wójcik

przygotowanie do życia w rodzinie

Iwona Kubica

plastyka

Jakub Ćwieczkowski

religia

Anna Nałęcz-Dzikowska

filozofia

Anna Nałęcz-Dzikowska

kierownik szkolenia praktycznego

Anna Wronka-Cieśla

pedagog-psycholog

Anna Jabłonowska

biblioteka

Ewelina Jaworska, Beata Piekarska

nauczyciel wspomagający

Małgorzata Matecka