ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp.

        Data

Wydarzenie

1.       

1.09.2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – zebranie zespołów przedmiotowych- zebranie zespołów wychowawczych

2.       

14.09.2021 r.

Zebrania rodziców:

godz. 17.00 - klasy I  spotkanie  z wychowawcami i dyrektorem szkoły

godz. 17.30 – klasy IV spotkanie z dyrektorem szkoły

3.       

13.10.2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej

4.       

19.10.2021 r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

5.       

12.2021 r.

Próbne egzaminy zawodowe kl. IV

6.       

07.12.2021 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom –

Dzień otwarty – spotkania z rodzicami.

7.       

22.12.2021 r.

Uroczysta Rada Pedagogiczna -

spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami

8.       

23-31.12.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

9.       

10.01.2022 r.

Wystawianie ocen za I półrocze

10.   

10.01. 2022 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji TG-15, AU.31

11.   

11.01.2022 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

12.   

11.01. 2022 r.

Część pisemna egzaminu z klasyfikacji AU.36, TG.15, EE.09, AU.31

13.   

13.01. 2022 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

14.   

17-18.01-2022 r.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji AU.36

15.   

17-19.01-2022 r.

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji EE.09

16.   

31.01-11.02.2022 r.

Ferie zimowe

17.   

03. 2022 r.

Próbny egzamin maturalny

18.   

18.03. 2022 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna i „Bemonalia”

19.   

03. 2022 r.

Rekolekcje

20.   

22.03. 2022 r.

Zebrania z rodzicami

21.   

29.03. 2022 r.

Wystawiamy zagrożenia w klasach IV/maturalnych/

22.   

29.03. 2022 r.

Rada Pedagogiczna - zagrożenia w klasach kończących

23.   

14-19.04. 2022 r.

Przerwa świąteczna

24.   

26.04. 2022 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

dla klas kończących.

25.   

29.04. 2022 r.

Uroczyste pożegnanie klas IV

26.   

29.04. 2022 r.

Gra Miejska

27.   

04-20.05. 2022 r.

Egzaminy maturalne

28.   

24.05. 2022 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom,

dzień otwarty – zebrania z rodzicami

29.   

1.06.2022 r.

Egzaminy zawodowe cz. praktyczna HGT.07

30.   

2-7.06.2022 r.

Egzaminy zawodowe cz. pisemna EKA.04, HGT.07, INF.02

31.   

8-13.06.2022 r.

Egzaminy zawodowe cz. praktyczna EKA.04, INF.02

32.   

20.06. 2022 r.

Klasyfikacja roczna pozostałych klas

33.   

23.06. 2022 r..

Rada Plenarna

34.   

24.06. 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

35.   

od 27.06. 2022 r.

Ferie letnie

36.   

23.08. 2022 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne

37.   

23-25.08. 2022 r.

Egzaminy poprawkowe ( z przedmiotów)