ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Data

Wydarzenie

 

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego – zebranie zespołów przedmiotowych

 

17.09.2019 r. (wtorek)

Zebrania rodziców:

godz. 17.00 - klasy I spotkanie z dyrektorem,

godz. 17.30 - klasy IV spotkanie z dyrektorem,

spotkanie zespołów wychowawczych

 

12-20.09.2019 r.

Przyjazd uczniów do St. Goarshausen

 

15.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

15.10.2019 r.

Zebranie z rodzicami wszystkich klas

 

11.2019 r.

Próbne egzaminy zawodowe kl. IV

 

10.12.2019 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom –

Dzień otwarty – spotkania z rodzicami.

 

20.12.2019 r.

Uroczysta Rada Pedagogiczna -

spotkanie z pracownikami szkoły i emerytami

 

23-31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

03.01.2020 r.

Wystawianie ocen za semestr I

 

07.01.2020 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i zebrania z rodzicami

 

09.01.2020 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji T.14

 

09.01.2020 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna

 

10.01.2019 r.

Część pisemna egzaminu z klasyfikacji A.36, E.14,T.14

 

11-14.01.2020 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji E.14.

 

16-18.01.2020 r.

Część praktyczna egzaminu z klasyfikacji A.36.

 

10-23.02.2020 r.

Ferie zimowe

 

03.2020 r.

Próbny egzamin maturalny

 

13.03.2020 r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna i „Bemonalia” (15.03)

 

03.2020 r.

Rekolekcje

 

24.03.2020 r.

Zebrania z rodzicami

 

24.03.2020 r.

Wystawiamy zagrożenia w klasach IV/maturalnych/

 

24.03.2020 r.

Rada Pedagogiczna - zagrożenia w klasach kończących

 

09-14.04.2020 r.

Przerwa świąteczna

 

21.04.2020 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas kończących.

 

24.04.2020 r.

Uroczyste pożegnanie klas IV

 

29.04.2020 r.

Gra Miejska

 

04-22.05.2020 r.

Egzaminy maturalne

 

02.06.2020 r.

Rada Pedagogiczna poświęcona zagrożeniom,

dzień otwarty – zebrania z rodzicami

 

22.06.2020 r.

Klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

22.06.2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie T.13, TG.14 - cz. praktyczna

 

23.06.2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie część pisemna

 

25.06.2020 r.

Rada Plenarna

 

26.06.2020 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

od 27.06.2020 r.

Ferie letnie

 

od 03.07.2020 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie E.12, E.13, A.35, T.13, AU.35, TG.14

 

24-25.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne

 

26-27.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe ( z przedmiotów)

Back to top