KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. GEN. JÓZEFA BEMA W MILANÓWKU

 

 Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3, jest dyrektor szkoły.

  2. Inspektorem ochrony danych jest pani Małgorzata Skrzypczyk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 758 33 16.
  1. Administrator danych osobowych – dyrektor szkoły - przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej zgody.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły, określonych przez przepisy prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy szkoły oraz organy ustawowo uprawnione.
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa.

  2. Osobom pełnoletnim, których dane są przetwarzane przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku lub rodzicom/opiekunom osób niepełnoletnich, przysługuje prawo dostępu do treści danych, do ich sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa

  3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie

  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  1. Dane osobowe w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.