Wybory do Samorządu Szkolnego i konkurs na logo szkoły.