23 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Frekwencja wyborów wyniosła 66%.
 
Oto zarząd samorządu: 😁😊
 
Mateusz Łabędzki – przewodniczący szkoły
Kacper Wiśniewski – zastępca przewodniczącego
Emilia Stachura – zastępca przewodniczącego
Krzysztof Kanciała – skarbnik
Jakub Matyjaszek – protokolant
Bartosz Miszczyszyn - media