Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 25.06.2021 roku o godzinie 9:00.
Uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
zakonczenie roku szkolnego 1

Informacje o ofercie edukacyjnej szkoły można znaleźć na stronie zsbem.pl w zakładce rekrutacja.

Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

(wniosek składamy online przez stronę https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat,

 https://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=332 lub przez odnośnik na stronie zsbem.pl.

Strona rekrutacji jeszcze nie jest aktywna.)

  • Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim
  • od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w związku ze zmianą szkoły do której uczeń kandyduje
  • 22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • 2 sierpnia do 14:00 - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Czterech uczniów Naszego Technikum z klas spedycyjnych otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczone jest dla uczniów z pasją i szczególnie uzdolnionych.

Bez wątpienia jest to duży wzrost efektywności i skuteczności nauki w zakresie kształcenia zawodowego dla branży Transportu i Logistyki. Technik Spedytor to zawód, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Nasi stypendyści otrzymają około 5000 zł. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Od dzisiaj trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów i rozpoczęciem pierwszych samodzielnych swoich badań naukowych.