Zebrania z rodzicami w roku szk. 2020/202

 

15-09-2020 r.      zebrania klas:

                                                                             klasy I - godz. 17.00 spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły

                             godz. 17.30 zebranie Rady Rodziców

               20-10-2020 r.      zebrania wszystkich klas

                           08-12-2020 r.      dzień otwarty godz. 17.00-19.00

             21-01-2021 r.      zebrania wszystkich klas

             23-03-2021 r.      zebrania wszystkich klas

                               25-05-2021 r.      dzień otwarty w godz. 17.00-19.00

 

Ferie zimowe:      18-31.01.2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14-10-2020 r., 04-05-2021 r., 05-05-2021 r., 06-05-2021 r., 4-06-2021 r.