W obiekcie Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku w dniu 23.10.2019 o godzinie 1100 został
przeprowadzony próbny alarm  z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przeciwpożarowej. Ewakuacja całego budynku była akcją niezapowiedzianą. Odbyła się w asyście PSP.

Organizatorem akcji była:  Pani Agnieszka Zegarłowicz – dyrektor szkoły

 W akcji ewakuacyjnej uczestniczyło: 293 osób, w tym:     - 261  osób młodzieży, 

                                                                                           -  20 nauczycieli,

                                                                                           -  personel: 9 osób,

                                                                                           -  i pozostałe osoby przebywające w obiekcie: 3

Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób  był teren szkolny w pobliżu bramy przy ulicy Krakowskiej.

Ewakuacja przebiegała sprawnie i w zorganizowany sposób. Uczniowie w sposób spokojny, szybko wychodzili grupami pod opieką nauczycieli i udawali się  na miejsce zbiórki.

Całość ćwiczeń trwała 3 minut i 10 sekund.

Ćwiczenia odbyły się w tym roku w obecności pracowników Powiatowej Straży Pożarnej z Grodziska Mazowieckiego. przedstawicieli powiadomionych jednostek (PSP i Starostwa Powiatu).