mLegitymacja to uzupełnienie papierowej legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 

1) Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.

mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego) lub jego rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego).

Prosimy, aby przewodniczący każdej klasy składał wszystkie zebrane wnioski w sekretariacie.

Wniosek o wydanie mLegitymacji znajduje się w zakładce Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

2) Wysłać do dziennika elektronicznego zdjęcie do legitymacji.

Poniżej link do bezpłatnego kreatora zdjęć do mLegitymacji.

https://passport-photo.online/pl


Instrukcja obsługi kreatora zdjęć

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/mlegitymacja.pdf

 

3) Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/regulamin_uslugi_mlegitymacja_szkolna_w_aplikacji_mobywatel.pdf

 

4) Instrukcja dodawania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/930/cms/szablony/16534/pliki/

 

5) Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

 

Informacje dodatkowe:

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku.

Wniosek o anulowanie mLegitymacji Uczeń/Dokumenty/Dokumenty dla uczniów

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. Jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Informujemy, że od 25 sierpnia br. działa specjalny adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na który rodzice i opiekunowie uczniów mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Harmonogram programu szczepień uczniów:
I tydzień września – przekazanie informacji uczniom i rodzicom o przebiegu i procedurach akcji szczepień wśród uczniów,
II tydzień września – zbieranie deklaracji o udziale w szczepieniu COVID -19 oraz zgłoszenie listy chętnych do punktu szczepień,
( deklaracje są zbierane do 8 września do godziny 12.00)
III tydzień września – od 13 do 19 września będą prowadzone szczepienia w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 maja 57


Dokument deklaracji będzie można pobrać na miejscu w szkole lub na strony internetowej http://www.zsbem.pl>www.zsbem.pl w zakładce dokumenty dla ucznia - dokumenty na szczepienia.


Do szczepień mogą również zgłosić się członkowie rodziny ucznia.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 25.06.2021 roku o godzinie 9:00.
Uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
zakonczenie roku szkolnego 1

Wyniki rekrutacji w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema

  w Milanówku ul. Wójtowska 3

 

wyniki.rek-1.jpg

Informacje o ofercie edukacyjnej szkoły można znaleźć na stronie zsbem.pl w zakładce rekrutacja.

Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

(wniosek składamy online przez stronę https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat,

 https://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=332 lub przez odnośnik na stronie zsbem.pl.

Strona rekrutacji jeszcze nie jest aktywna.)

  • Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim
  • od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w związku ze zmianą szkoły do której uczeń kandyduje
  • 22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • 2 sierpnia do 14:00 - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych