Informacje o ofercie edukacyjnej szkoły można znaleźć na stronie zsbem.pl w zakładce rekrutacja.

Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

(wniosek składamy online przez stronę https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat,

 https://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=332 lub przez odnośnik na stronie zsbem.pl.

Strona rekrutacji jeszcze nie jest aktywna.)

  • Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim
  • od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w związku ze zmianą szkoły do której uczeń kandyduje
  • 22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • 2 sierpnia do 14:00 - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych