1 IX 1961- rozpoczyna pracę Technikum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Handlowa. Z braku budynku szkoła korzysta z gościnności Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Piasta, zajęcia odbywają się popołudniami,

1963/1964- rozpoczyna pracę Technikum Ekonomiczne dla dorosłych o specjalności handel,

1964/1965- nowy kierunek kształcenia: ogólnoekonomiczny,

1966-1969- funkcjonuje Zaoczne Technikum Samochodowe dla dorosłych oraz Policealne Studium Ekonomiczne,

1968/1969- Technikum Ekonomiczne przekształcone zostaje w Liceum Ekonomiczne,

1969- rozpoczęcie budowy szkoły przy ulicy Wójtowskiej 3,

1970- ukończenie budowy głównego budynku szkoły,

X 1970- przeprowadzka szkoły do nowego budynku,

1972/1973- powołano Zespół Szkół Zawodowych w składzie: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz szkoły dla dorosłych,

1973-1974- dobudowano dwukondygnacyjny tzw. segment socjalny (świetlica i szatnia),

1974/1975- pierwszy nabór do klasy o specjalności: pracownik administracyjno-biurowy,

1975/1976- otworzono klasę o profilu: tkacz maszynowo ręczny,

12 X 1976- uroczystość nadania szkole imienia gen. Józefa Bema,

27 VIII 1999- zmiana nazwy na Zespół Szkół im generała Józefa Bema w Milanówku przy ulicy Wójtowskiej 3,

1999/2000- rozpoczyna pracę Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym i Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno – admninistracyjnym,

1 IX 2002- Zmiana nazwy na Zespół Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema,

20 XII 2002- Powołano Technikum Ekonomiczne dla dorosłych; przekształcenie Liceum Technicznego w Liceum Profilowane,

29 VIII 2003- Powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu technikum ekonomicznego dla dorosłych,

1 XI 2004- przekształcenie wszystkich typów szkół z ZS ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne,

19 XI 2008- obowiązujące nazwy szkół Technikum Ekonomiczne, Technikum Obsługi Turystycznej zostały zastąpione nazwą Technikum,

09 I 2014- przeniesiono kształcenie w zawodzie technik informatyk z Technikum Informatycznego i technik handlowiec z Technikum Handlowego do Technikum,

2013/2014- kończy się kształcenie w Liceum Profilowanym.

 

Najważniejsze wydarzenia

Od 1992- szkoła uczestniczy w wymianie młodzieży ze szkołą niemiecką Wilhelm-Hofmann-Gymnasium w ST. Goarshausen.

2001-2011- szkoła zorganizowała XIV edycji imprezy promującej twórczość lokalnych artystów Twórczy Milanówek.

Od 2006-szkoła jest organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Powiecie Grodziskim.

28.I.-01.VI. 2007-odbyła się wymiana młodzieży ze szkołą ukraińską.

Od 2008- szkoła organizuje Powiatowy Konkurs Ortograficzny O Złote Pióro Starosty Grodziskiego oraz Powiatowy Konkurs Fotograficzny Powiat Grodziski w moim obiektywie.

Od 2009- w szkole przeprowadzany jest Powiatowy Konkurs Ekologiczny.

Od 2012/2013-szkoła organizuje dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej spotkania i warsztaty artystyczne "Twórcza Noc".

W latach 2013-2016-odbyły się I, II, III, IV i V Bieg Krokusa.

Od wielu lat w marcu/ kwietniu- obchodzone jest Święto Szkoły-Bemonalia.